Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
install-idp-shibboleth [2020/05/11 08:46]
jsilaci@umb.sk
install-idp-shibboleth [2020/05/26 11:10]
jsilaci@umb.sk
Riadok 118: Riadok 118:
         <entry key="​AccessByIPAddress">​         <entry key="​AccessByIPAddress">​
             <bean id="​AccessByIPAddress"​ parent="​shibboleth.IPRangeAccessControl"​             <bean id="​AccessByIPAddress"​ parent="​shibboleth.IPRangeAccessControl"​
-                p:​allowedRanges="#​{ {'​127.0.0.1/32', '​194.160.39.60/32', '​194.160.44.13/​32'​} }" />+                p:​allowedRanges="#​{ {'​127.0.0.1/​32',​ '​194.160.44.13/​32'​} }" />
         </​entry>​         </​entry>​
 ... ...
  • install-idp-shibboleth.txt
  • Posledná úprava: 2020/05/26 11:10