Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
join [2019/11/28 13:12]
mstanislav@umb.sk
join [2019/11/28 13:13]
mstanislav@umb.sk
Riadok 1: Riadok 1:
 ==== Ako sa pripojiť ==== ==== Ako sa pripojiť ====
  
-Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federácie, podá [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s operátorom ​federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát.+Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federácie, podá [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s prevádzkovateľom ​federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát.
  
 === Registrácia entít === === Registrácia entít ===
  • join.txt
  • Posledná úprava: 2019/11/28 13:13