Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
join [2019/04/03 12:31]
mstanislav@umb.sk
join [2019/11/28 13:13] (aktuálne)
mstanislav@umb.sk
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Joining ​====+==== Ako sa pripojiť ​==== 
 + 
 +Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federácie, podá [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s prevádzkovateľom federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát. 
 + 
 +=== Registrácia entít === 
 + 
 +Každá požiadavka na pridanie, zmenu alebo zrušenie registrácie entity v kontexte federácie musí prísť buď priamo od príslušného registrovaného zástupcu člena federácie alebo ním musí byť potvrdená. Registrovanými zástupcami člena federácie sú: 
 + 
 +  * zodpovedné osoby menované orgnizáciou plniť rolu administratívneho kontaktu 
 +  * osoby menované administratívnym kontaktom vykonajúce rolu technického kontaktu 
 + 
 +Komunikácia s prevádzkovateľom federácie prebieha v e-mail forme (na adrese [[safeid@sanet.sk]]). Preferovanou formou je podpísaný email (S/MIME, OpenPGP).
  
-In order to become a federation member, an organization [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | applies for membership ]] in writing by an official representative of the organization. The membership application also provides means for registering an administrative contact – a person (one or more) who represents the organization while interacting with the federation operator. The administrative contact can appoint additional technical contacts. The technical contacts are responsible for implementation of components and metadata submission. 
  • join.1554294678.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/04/03 12:31