Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sidebar [2019/03/28 11:19]
mstanislav@umb.sk
sidebar [2019/07/24 09:09] (aktuálne)
jsilaci@umb.sk
Riadok 1: Riadok 1:
-[[:start|About safeID]] \\ +~~NOCACHE~~ 
-[[:join|Joining]] \\ +**Všeobecné informácie**  
-[[:policy|Policy]]+ 
 +  * [[start|O federácii]]  
 +  ​* ​[[join|Ako sa pripojiť]]  
 +  * [[policy|Politika]] 
 +  * [[members|Zoznam členov]] 
 +  * [[contacts|Kontakty]] 
 +\\ 
 +**Návody**  
 + 
 +  * [[install-idp|Inštalácia IdP]]  
 +    * [[install-idp-server|Príprava servera]] 
 +    * [[install-idp-jetty|Jetty]] 
 +    * [[install-idp-shibboleth|Shibboleth IdP]] 
 +  * [[install-sp|Inštalácia SP]]  
 +    * [[install-sp-shibboleth|Shibboleth SP]] 
  • sidebar.1553771965.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/03/28 11:19