Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:join [2019/04/03 12:25]
mstanislav@umb.sk
— (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Ako sa pripojiť ==== 
  
-Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federácie, podá [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s operátorom federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát. ​ 
  • sk/join.1554294313.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/04/03 12:25