Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia Both sides next revision
sk:policy [2019/04/05 09:08]
mstanislav@umb.sk
sk:policy [2019/04/05 09:09]
mstanislav@umb.sk
Riadok 18: Riadok 18:
  
 Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID: Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID:
 +
 +  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]
  
 safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má pov safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má pov
-innosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát. Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.+innosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát ​(tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.