Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:policy [2019/04/05 09:09]
mstanislav@umb.sk
sk:policy [2019/04/05 09:20]
mstanislav@umb.sk
Riadok 21: Riadok 21:
   * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]   * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]
  
-safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má pov +safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má povinnosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.
-innosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.+