Organizácia, ktorá sa chce stať členom federácie, podá písomnú žiadosť o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s operátorom federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát.

  • join.txt
  • Posledná úprava: 2019/04/03 12:25